• ส่งฟรีเมื่อช้อป

    1,000 บาทขึ้นไป

  • รับประกันคุณภาพ

    สินค้า 100%

  • ช้อปออนไลน์

    ตลอด 24 ชั่วโมง

  • คะแนนสะสม
Menu
  • คะแนนสะสม

1. ชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี

2. ชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์จุดรับชำระต่างๆ (อ้างอิงเคาร์เตอร์การชำระเงินตามแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินที่ทางซูรูฮะจัดส่งให้ทางอีเมล และ SMS จากผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ เพย์สบาย)

3. การชำระเงินโดยการโอนเงินทางธนาคารหรือ Internet Banking จากผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ เพย์สบาย

ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ทางซูรูฮะ ต้องได้รับการชำระจากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการสั่งซื้อโดยใช้หลักฐานการชำระเงินและเลขอ้างอิงที่ถูกต้อง หากซูรูฮะไม่ได้รับการชำระเงินภายในกำหนดเวลา การสั่งซื้อนั้นถือเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ

4. ชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า (จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มกราคม 2559) โดยจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ โดยเงื่อนไขสถานที่จัดส่งจะต้องอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด ดังนี้

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
เพชรบุรี   76000
เพชรบุรี   76100
เพชรบุรี   76110
เพชรบุรี   76120
เพชรบุรี   76130
เพชรบุรี   76140
เพชรบุรี   76150
เพชรบุรี   76160
เพชรบุรี   76170
กรุงเทพมหานคร   10100
กรุงเทพมหานคร   10110
กรุงเทพมหานคร   10120
กรุงเทพมหานคร   10140
กรุงเทพมหานคร   10150
กรุงเทพมหานคร   10160
กรุงเทพมหานคร   10170
กรุงเทพมหานคร   10200
กรุงเทพมหานคร   10210
กรุงเทพมหานคร   10220
กรุงเทพมหานคร   10230
กรุงเทพมหานคร   10240
กรุงเทพมหานคร   10250
กรุงเทพมหานคร   10260
กรุงเทพมหานคร   10300
กรุงเทพมหานคร   10303
กรุงเทพมหานคร   10310
กรุงเทพมหานคร   10330
กรุงเทพมหานคร   10400
กรุงเทพมหานคร   10500
กรุงเทพมหานคร   10501
กรุงเทพมหานคร   10510
กรุงเทพมหานคร   10520
กรุงเทพมหานคร   10530
กรุงเทพมหานคร   10600
กรุงเทพมหานคร   10700
กรุงเทพมหานคร   10800
กรุงเทพมหานคร   10900
ฉะเชิงเทรา   24000
ฉะเชิงเทรา   24110
ฉะเชิงเทรา   24120
ฉะเชิงเทรา   24130
ฉะเชิงเทรา   24140
ฉะเชิงเทรา   24150
ฉะเชิงเทรา   24160
ฉะเชิงเทรา   24170
ฉะเชิงเทรา   24180
ฉะเชิงเทรา   24190
ชลบุรี   20000
ชลบุรี   20110
ชลบุรี   20120
ชลบุรี   20130
ชลบุรี   20140
ชลบุรี   20150
ชลบุรี   20160
ชลบุรี   20170
ชลบุรี   20180
ชลบุรี   20190
ชลบุรี   20220
ชลบุรี   20230
ชลบุรี   20240
ชลบุรี   20250
ชลบุรี   20270
ชัยนาท   17000
ชัยนาท   17110
ชัยนาท   17120
ชัยนาท   17130
ชัยนาท   17140
ชัยนาท   17150
ชัยนาท   17160
ชัยนาท   17170
นครนายก   26000
นครนายก   26110
นครนายก   26120
นครนายก   26130
นครปฐม   73000
นครปฐม   73110
นครปฐม   73120
นครปฐม   73130
นครปฐม   73140
นครปฐม   73150
นครปฐม   73160
นครปฐม   73170
นครปฐม   73180
นครปฐม   73190
นครปฐม   73210
นครปฐม   73220
นนทบุรี   11000
นนทบุรี   11110
นนทบุรี   11120
นนทบุรี   11130
นนทบุรี   11140
นนทบุรี   11150
ปทุมธานี   12000
ปทุมธานี   12110
ปทุมธานี   12120
ปทุมธานี   12121
ปทุมธานี   12130
ปทุมธานี   12140
ปทุมธานี   12150
ปทุมธานี   12160
ปทุมธานี   12170
ปราจีนบุรี   25000
ปราจีนบุรี   25110
ปราจีนบุรี   25130
ปราจีนบุรี   25140
ปราจีนบุรี   25150
ปราจีนบุรี   25190
ปราจีนบุรี   25220
ปราจีนบุรี   25230
ปราจีนบุรี   25240
พระนครศรีอยุธยา   13000
พระนครศรีอยุธยา   13110
พระนครศรีอยุธยา   13120
พระนครศรีอยุธยา   13130
พระนครศรีอยุธยา   13140
พระนครศรีอยุธยา   13150
พระนครศรีอยุธยา   13160
พระนครศรีอยุธยา   13170
พระนครศรีอยุธยา   13180
พระนครศรีอยุธยา   13190
พระนครศรีอยุธยา   13210
พระนครศรีอยุธยา   13220
พระนครศรีอยุธยา   13230
พระนครศรีอยุธยา   13240
พระนครศรีอยุธยา   13250
พระนครศรีอยุธยา   13260
พระนครศรีอยุธยา   13270
พระนครศรีอยุธยา   13280
พระนครศรีอยุธยา   13290
พระนครศรีอยุธยา   18270
ระยอง   21000
ระยอง   21100
ระยอง   21110
ระยอง   21120
ระยอง   21130
ระยอง   21140
ระยอง   21150
ระยอง   21160
ระยอง   21170
ระยอง   21180
ระยอง   21190
ระยอง   21210
ระยอง   22160
ราชบุรี   70000
ราชบุรี   70110
ราชบุรี   70120
ราชบุรี   70130
ราชบุรี   70140
ราชบุรี   70150
ราชบุรี   70160
ราชบุรี   70170
ราชบุรี   70180
ราชบุรี   70190
ราชบุรี   70210
ลพบุรี   13240
ลพบุรี   15000
ลพบุรี   15110
ลพบุรี   15120
ลพบุรี   15130
ลพบุรี   15140
ลพบุรี   15150
ลพบุรี   15160
ลพบุรี   15170
ลพบุรี   15180
ลพบุรี   15190
ลพบุรี   15210
ลพบุรี   15220
ลพบุรี   15230
ลพบุรี   15240
ลพบุรี   15250
ลพบุรี   18220
สมุทรปราการ   10130
สมุทรปราการ   10270
สมุทรปราการ   10280
สมุทรปราการ   10290
สมุทรปราการ   10540
สมุทรปราการ   10543
สมุทรปราการ   10550
สมุทรปราการ   10560
สมุทรสงคราม   75000
สมุทรสงคราม   75110
สมุทรสงคราม   75120
สมุทรสาคร   74000
สมุทรสาคร   74110
สมุทรสาคร   74120
สมุทรสาคร   74130
สระบุรี   18000
สระบุรี   18110
สระบุรี   18120
สระบุรี   18130
สระบุรี   18140
สระบุรี   18150
สระบุรี   18160
สระบุรี   18170
สระบุรี   18180
สระบุรี   18190
สระบุรี   18210
สระบุรี   18220
สระบุรี   18230
สระบุรี   18240
สระบุรี   18250
สระบุรี   18260
สระบุรี   18270
สระบุรี   30130
สิงห์บุรี   16000
สิงห์บุรี   16110
สิงห์บุรี   16120
สิงห์บุรี   16130
สิงห์บุรี   16140
สิงห์บุรี   16150
สิงห์บุรี   16160
อ่างทอง   14000
อ่างทอง   14110
อ่างทอง   14120
อ่างทอง   14130
อ่างทอง   14140
อ่างทอง   14150
อ่างทอง   14160
อุทัยธานี   61000
อุทัยธานี   61110
อุทัยธานี   61120
อุทัยธานี   61130
อุทัยธานี   61140
อุทัยธานี   61150
อุทัยธานี   61160
อุทัยธานี   61170
อุทัยธานี   61180

 

 

Top