• ส่งฟรีเมื่อช้อป

    1,000 บาทขึ้นไป

  • รับประกันคุณภาพ

    สินค้า 100%

  • ช้อปออนไลน์

    ตลอด 24 ชั่วโมง

  • คะแนนสะสม
Menu
  • คะแนนสะสม

1. การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้
       ก.  หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
       ข. หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาจากการขนส่ง

2. เปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสินค้า หากเกินกำหนดทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4.ในการคืนสินค้า โปรดคืนในรูปแบบการคืนที่ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จตัวจริง คืนตามช่องทางที่ทางซูรูฮะ กำหนดไว้ให้ สามารถส่งคืนได้ที่ 7-11 ทุกสาขา

Top