• ส่งฟรีเมื่อช้อป

    1,000 บาทขึ้นไป

  • รับประกันคุณภาพ

    สินค้า 100%

  • ช้อปออนไลน์

    ตลอด 24 ชั่วโมง

  • คะแนนสะสม
Menu
  • คะแนนสะสม
แอนเนสซ่า ไวท์เทนนิ่ง เอสเซนส์ เฟเชียล ยูวี ซันสกรีน /ANESSA WHITENING ESSENCE FACIAL UV SUNSCREEN

แอนเนสซ่า ไวท์เทนนิ่ง เอสเซนส์ เฟเชียล ยูวี ซันสกรีน /ANESSA WHITENING ESSENCE FACIAL UV SUNSCREEN

SKU: 4901872063062
฿750.00
สถานะสินค้า

ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรเจล สัมผัสชุ่มชื่น สาหรับผิวหน้า ค่า SPF 50+ PA++++ สูตร WHITENING (ไวท์เทนนิ่ง) พร้อมมอบผิวกระจ่างใส เหมาะสาหรับการใช้ในชีวิตประจาวัน เนื้อบางเบา มอบความเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น แต่ก็ไม่ทาให้รู้สึกเหนอะหนะขณะใช้ มอบผิวเนียนเรียบ และช่วยฟื้นฟูบารุงฟื้นฟูผิวกร้านแดด อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว เป็น Makeup Base ช่วยให้การแต่งหน้าเนียนเรียบ ติดทนนาน และยังทาความสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ต้องใช้ Makeup Cleansing


วิธีใช้


• ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบำรุงผิวหน้ำทุกเช้ำ ปริมำณกำรใช้ 1 เม็ดไข่มุก แต้ม 5 จุด (หน้ำผำก,จมูก,คำง,และแก้ม 2 ข้ำง) เกลี่ยจนทั่วใบหน้ำ


• ทำปกป้องผิวบริเวณลำคอด้วยทิศทำงย้อนขึ้น


• ทำควำมสะอำดง่ำยดำยด้วยโฟมล้ำงหน้ำ สบู่ ที่ใช้ตำมปกติ หำกแต่งหน้ำตำมด้วย Makeup หน้ำ ควรใช้ Makeup Cleansing

เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรเจล สัมผัสชุ่มชื่น สาหรับผิวหน้า ค่า SPF 50+ PA++++ สูตร WHITENING (ไวท์เทนนิ่ง) พร้อมมอบผิวกระจ่างใส เหมาะสาหรับการใช้ในชีวิตประจาวัน เนื้อบางเบา มอบความเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น แต่ก็ไม่ทาให้รู้สึกเหนอะหนะขณะใช้ มอบผิวเนียนเรียบ และช่วยฟื้นฟูบารุงฟื้นฟูผิวกร้านแดด อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว เป็น Makeup Base ช่วยให้การแต่งหน้าเนียนเรียบ ติดทนนาน และยังทาความสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ต้องใช้ Makeup Cleansing

วิธีใช้

• ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบำรุงผิวหน้ำทุกเช้ำ ปริมำณกำรใช้ 1 เม็ดไข่มุก แต้ม 5 จุด (หน้ำผำก,จมูก,คำง,และแก้ม 2 ข้ำง) เกลี่ยจนทั่วใบหน้ำ

• ทำปกป้องผิวบริเวณลำคอด้วยทิศทำงย้อนขึ้น

• ทำควำมสะอำดง่ำยดำยด้วยโฟมล้ำงหน้ำ สบู่ ที่ใช้ตำมปกติ หำกแต่งหน้ำตำมด้วย Makeup หน้ำ ควรใช้ Makeup Cleansing

รีวิวโดยซูรูฮะ
Top